Giới thiệu

Những sản phẩm dịch vụ chúng tôi cung cấp là nghiệp vụ thuộc kỹ thuật tài chính doanh nghiệp với mục tiêu cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp của khách hàng sẽ tối ưu hóa tăng trưởng giá trị cho các cổ đông,

Liên hệ

DRAGON HOLDINGS
Tầng 13, tòa nhà 18T2, đường Lê Văn Lương, Hà Nội
024.62812043   024.62812043
service@dragonholdings.vn
Yahoo!
Skype
Facebook

Sản phẩm & Dịch vụ

Các đơn vị thành viên