Văn hóa doanh nghiệp

  • Văn hóa doanh nghiệp tại Dragon Holdings: được hình thành dựa trên chính hoạt động kinh doanh của tổ chức chúng tôi. Chúng tôi, những Dragoners từ lãnh đạo cấp cao cho tới những nhân viên đồng thuận cam kết hành động mạnh mẽ để đạt được mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp mình dựa trên nguyên tắc xây dựng thành công của tổ chức dựa trên sự thành công của khách hàng và đối tác. Với khẩu hiệu “Giá trị thực, sức vươn xa” Chúng tôi thấu hiểu rằng những bước tiến của ngày hôm nay là nền tảng và sự lao động chăm chỉ của ngày hôm qua đã xây dựng “giá trị” như động lực cốt lõi, giá trị nội tại để “đẩy” doanh nghiệp tiến lên phía trước theo mục tiêu và vượt qua mạnh mẽ những rào cản trong môi trường kinh doanh cạnh tranh toàn cầu và luôn biến đổi.
  • Giá trị cốt lõi: Cam kết, hành động mạnh mẽ, chính xác, khát vọng thành công, tôn trọng đạo đức kinh doanh và không bao giờ bỏ cuộc.