Dịch vụ tài chính - ngân hàng

Với chiến lược đầu tư vào lĩnh vực đào tạo dịch vụ Tài chính- Ngân hàng, Dragon Holdings tham gia góp vốn với các tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu đào tạo Tài chính- Ngân hàng hàng đầu thế giới và khu vực như: Viện Đào tạo Ứng dụng Tài chính Singapore, Viện Nghiên cứu chiến lược phát triển Ngân hàng để thành lập Viện đào tạo ứng dụng Dragon Holdings BF (DHBF) vào năm 2010. Với mục tiêu nghiên cứu, tiếp cận những nguyên lý và thực tiễn thành công của các mô hình ngân hàng tài chính quốc tế để thực hiện tư vấn nghiệp vụ quản lý và đào tạo nhân lực trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam. Với tham vọng trở thành “Sự Lựa Chọn Hàng Đầu” trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nghiên cứu/tư vấn/đào tạo chuyên ngành ngân hàng tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam và vươn ra khu vực “ASEAN + Trung Quốc” vào năm 2020, viện DHBF thực hiện phương án kinh doanh theo 03 trục kinh doanh trọng tâm:

  •  Nghiên cứu thị trường và dữ liệu ngành
  •  Tư vấn chiến lược và triển khai dự án chuyển đổi định chế Ngân hàng Tài chính
  •  Hỗ trợ và thúc đẩy đào tạo và tái đào tạo nhân lực trong ngành Ngân hàng và Tài chính những kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Các nội dung đào tạo chính bao gồm:
  •  Đào tạo chức danh: Giám đốc chi nhánh (Foundation & Advance), Chuyên viên quan hệ khách hành doanh nghiệp, Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, Giao dịch viên.
  •  Đào tạo nghiệp vụ: Kỹ năng quản lý ngân hàng, Kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng, Quản lý chất lượng dịch vụ và Chăm sóc khách hàng, Quản lý và thẩm định tín dụng, Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Kỹ năng dịch vụ phi tín dụng.