Tầm nhìn

  • Dragon Holdings tham vọng đạt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ & tư vấn quản trị doanh nghiệp .
  •  Trở thành doanh nghiệp có hạ tầng, cấu trúc doanh nghiệp vững chắc phù hợp với mô hình đầu tư theo trường phái “giá trị nội tại” cho thị trường mới nổi nhiều cơ hội như Việt Nam để đem lại giá trị bền vững cho cổ đông và đối tác.
  • Chúng tôi mong muốn được làm đối tác tin cậy cho cộng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế dựa trên nguyên tắc đem lại lợi ích và giá trị gia tăng phù hợp với khẩu vị rủi ro và tuân thủ đạo đức kinh doanh.