Liên hệ

Liên hệ

Trụ sở chính 

Địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà 18T2, đường Lê Văn Lương, thành phố Hà Nội

Tel: 024 – 62812043

Fax: 024 – 62812043

Website: www.dragonholdings.vn

Email: service@dragonholdings.vn

VP Đại diện tại Châu Âu  - Khu vực Trung và Đông Âu: Cộng hòa Séc, CHLB Đức, Cộng Hòa Áo, Cộng Hòa Ba Lan

Địa chỉ: 14/682 Đường Rybna, Tòa Nhà Prague Stock Exchange-  Thành phố Praha- Cộng Hòa Séc

Người đại diện: Ms Thu Trần

 Phone: +420776492937

Email: thuth@dragonholdings.vn

Văn phòng đại diện tại Myanmar
Địa chỉ: 501 Building A2, Laydaukan Road, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.
Người đại diện: Mr. Thang Om James
Phone: +95 09420163769
Email: james@dragonholdings.vn

Văn phòng đại diện tại Thái Lan
Địa chỉ: BTS Onut , The Base Park East , Bangkok, Thailand 
Người đại diện: Ms. Xiaoning Liu
Phone: +66(0)820906518
Email: xiaoningliu@dragonholdings.vn

 

Gửi Email