Thông điệp của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Cám ơn quý vị đã quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của Dragon Holdings xin chân thành biết ơn Quý vị đã cho tôi cơ hội để được chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

  • Kinh tế Việt Nam đang trải quan những giai đoạn thách thức nhất trong lịch sử phát triển kể từ những năm đầu thực hiện chính sách đổi mới 1986 và những tiềm ẩn rủi ro trước mắt còn gây áp lực rất lớn và khó dự báo cho giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Cộng đồng doanh nghiệp chúng ta đã chứng kiến những giai đoạn tăng trưởng vàng của những năm 2000 – 2008, tuy nhiên sự tăng trưởng đó đã tiêu tốn nhiều nguồn lực của xã hội và chính bản thân doanh nghiệp và chưa đem lại tăng trưởng về chất.
  • Với quan điểm của một nhà tư vấn tài chính & đầu tư, chúng tôi nhìn nhận kinh tế Việt Nam sẽ phải phát triển theo chiều hướng tăng trưởng chất lượng khi mà những lợi thế về nguồn lực như giá nhân công, hàng hóa thấp, sự hấp dẫn đầu tư nước ngoài giảm sút và những chính sách ưu đãi không còn nhiều. Sứ mệnh của Dragon Holdings là phải giúp cộng đồng doanh nghiệp, đối tác và đất nước vượt qua những thách thức trên để quý khách hàng và đối tác đưa ra những quyết định có giá trị tối ưu và phát triển bền vững.