Đầu tư và dịch vụ kinh doanh BĐS

Với định hướng và mục tiêu khai thác lợi thế kinh doanh về vốn và nguồn lực tài chính của công ty mẹ (Dragon Holdings) và dịch vụ Thẩm định giá của AAA Valuation, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Dragon Holdings được thành lập để thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển các dự án kinh doanh bất động sản như: khu công nghiệp, khu đô thị và cao ốc văn phòng.

Lĩnh vực kinh doanh:

  •  Đầu tư và hợp tác đầu tư phát triển khu công nghiệp
  •  Đầu tư và hợp tác đầu tư phát triển khu đô thị, nhà ở
  •  Dịch vụ tiếp thị dự án và phân phối bất động sản

Sản phẩm mẫu

sp6