Trách nhiệm xã hội

Dragon Holdings quan niệm Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội không chỉ giúp Doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Một số hình ảnh của Dragon Holdings tham gia hoạt động vì cộng đồng tại Hà Giang – Lai Châu.