Sứ mệnh

  • Giúp khách hàng doanh nghiệp đưa ra những quyết định giá trị để đem lại lợi ích, giá trị gia tăng cho khách hàng.
  • Phát huy tối đa sức mạnh tập thể, toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc chăm chỉ, chắt chiu tìm ra những cơ hội đầu tư đem lại cho khách hàng, đối tác những thương vụ có lợi nhuận cao.
  • Thực hiện đầu tư tuân thủ nguyên tắc “Đầu tư vào những lĩnh vực mình hiểu biết có khả năng đem lại lợi nhuận tốt dựa trên khẩu vị rủi ro chấp nhận được và tôn trọng đạo đức kinh doanh.”
  • Phục vụ khách hàng và đối tác trên nguyên tắc “tất cả cùng thắng”
  • Xây dựng kênh giá trị cộng hưởng giữa khách hàng, đối tác với mạng lưới nhà đầu tư chiến lược của Dragon Holdings như JP Morgan, CIMB Investment Berhad Bank, Morgan Stanley và cộng đồng đầu Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN