Dịch vụ thu xếp vốn

Dịch vụ thu xếp vốn là một trong những thế mạnh của Dragon Holdings được phát triển trên nền tảng quan hệ uy tín và lâu năm với các định chế tài chính trong nước và quốc tế. Chúng tôi và các đơn vị thành viên bao gồm Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ, Dragon Holdings  hoàn toàn tin tưởng để thu xếp vốn cho những doanh nghiệp và dự án mình tư vấn thông qua các phương án thu xếp đầu tư và mua lại cổ phần giai đoạn IPO và niêm yết của các đơn vị do Dragon Holdings giới thiệu Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện:

  •  Phân phối giao dịch lô lớn
  •  Nghiệp vụ repo cổ phiếu và các chứng từ có giá
  •  Giao dịch cổ phiếu OTC

Sản phẩm mẫu

Chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp cỡ vừa giải quyết được nhu cầu về vốn bằng nghiệp vụ thu xếp vốn.