Thứ hai, 19 Tháng 1 2015 11:18

Dragon Holdings tham gia hoạt động vì cộng đồng tại Hà Giang - Lai Châu

Một số hình ảnh của Dragon Holdings tham gia hoạt động vì cộng đồng tại Hà Giang – Lai Châu.

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh

trach nhiem xa hoi

 

trach nhiem xa hoi 1

 

trach nhiem xa hoi 2