Ông Trương Tuấn Đạt

Trưởng bộ phận đầu tư

Ông Đạt đã từng làm việc trong lĩnh vực thẩm định và nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. Ông là chuyên gia trong ngành dầu khí tại thị trường Úc và thị trường mới nổi tai khu vực ASEAN . Ông đã từng đảm nhận vị trí trưởng ban thẩm định và giám định năng lượng tại Tổng Công ty Giám định Năng lượng và Công nghệ Dầu khí Việt Nam – PV EIC Ông Đạt là Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp tại trường Đại học Wollongong-NSW, Australia sau khi hoàn thành cử nhân chuyên ngành tài chính, Đại học Hà Nội.