Ông Jeromes Leroux

Trưởng bộ phận thẩm định

Ông Jerome Leroux là tiến sĩ địa chất, có 25 năm kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu địa chất và thăm dò khoáng sản.Ông có kinh nghiệm trong việc điều hành và triển khai nhiều đề án thăm dò khoáng sản cho Công ty AMR-Úc và Zedes minerals-Newzeland với cương vị là chánh địa chất. Ông cũng thực hiện thẩm định cho nhiều công ty khai khoáng trong và ngoài nước. Hiện ông phụ trách mảng dịch vụ thẩm định giá mỏ liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.