Ông Thang Om James - Phụ trách văn phòng tại Myanmar

Ông James hiện là người đại diện của Dragon Holdings tại thủ đô Yangon, Myanmar. Trước khi tham gia cùng Dragon Holdings, ông từng là Quản lý kinh doanh của Trường Quốc tế Yang trong 06 năm, công việc của ông là xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, điều hành hoạt động kinh doanh. Ông cũng thường xuyên tiếp xúc và với khách hàng và các đối tác để mở rộng, thúc đẩy công việc kinh doanh. Ông có kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý kinh doanh, nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, thiết lập và duy trì mối quan hệ mật thiết, sâu rộng với chính quyền, các cơ quan truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp. Những kinh nghiệm của ông khi làm việc tại thị trường Myanmar cũng như mạng lưới quan hệ rộng khắp với các cơ quan trong chính phủ và các doanh nghiệp hàng đầu sẽ giúp Dragon Holdings hoạt động kinh doanh hiệu quả tại thị trường này và giúp khách hàng của Dragon Holdings là các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Học vấn: Ông tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Marketing, Đại Học Assumption, Bangkok, Thái Lan sau khi nhận bằng Quản trị kinh doanh tại Trung tâm quản lý Thames (TMC) ở Myanmar, liên kết với Tổ chức NCC, Vương Quốc Anh.