Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên viên tư vấn tài chính Doanh nghiệp

Bà Lan Anh có kinh nghiệm xác đinh giá trị doanh nghiệp phục vụ M&A, lập dòng tiền dự án, đầu tư và phân tích cổ phiếu, nghiên cứu thị trường, rà soát đăc biệt, báo cáo tư vấn đầu tư tài chính. Bà từng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và quản lý Dầu khí Viện Dầu khi Việt Nam và Công ty CP đầu tư và Tư vấn Tài chính dầu khi Việt
Bà Lan Anh hiện là Thạc sĩ ngành quản trị toàn cầu của Đại Học Northumbria, thành phố Newcastle, Vương quốc Anh sau khi hoàn thành cử nhân Kinh Tế– Đại học Kinh tế Quốc Dân-  chuyên ngành Kế toán.