Lê Thị Hồng Huế

Chuyên viên thẩm định

Bà  Huế  có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Bà tham gia nghiên cứu  phân tích tài chính dự án, lập báo cáo đánh giá các chỉ số đầu tư cổ phiếu . Ngoài ra bà Huế có kinh nghiệm tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp và tư vấn quản trị doanh nghiệp sau niêm yết. Bà Huế có nhiều kinh nghiệm thẩm định thiết bị máy móc và thẩm định giá trị doanh nghiệp.
Bà Huế hiện là cử nhân Tài Chính Ngân Hàng – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.