Rudy Preciado

MANAGING PARTNER

 

Ông Rudy Preciado tham gia Dragon Holdings Group với vai trò là Managing Partner. Ông phụ trách bộ phận quan hệ nhà đầu tư, thu xếp vốn, và gọi vốn cho các khách hàng doanh nghiệp của Dragon Holdings Group. Ông đã làm việc trong linh vực quản trị marketing và phát triển doanh nghiệp trong hơn 20 năm tại Mỹ. Ông Preciado đã tốt nghiệp đại học tại trường Đại học California tại Berkeley.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

AUTO-GRAPHICS INC | Quản lý hệ thống thư viện – SaaS

Phó chủ tịch phụ trách giải pháp bán hàng và thư viện
 • Quản lý và phụ trách tất cả các hoạt động marketing và truyền thông.
 • Quản lý các hoạt động sales của các giải pháp, chiến lược, và giới thiệu dịch vụ tới thị trường mới dành cho quản trị nội dung kỹ thuật số (Digital Content Management
 • Quản lý tất cả các quy trình và phản hồi giá thầu công khai RFP tại các Bang, Quận, Thành phố và Địa phương
 • Quản lý việc đánh giá và thay thế hệ thống CRM nội bộ cho bộ phận Bán hàng & Hỗ trợ

ORGAMATION TECHNOLOGIES | ERP –Daycare SaaS – Start-Up

Phó chủ tịch phụ trách bán hàng toàn cầu

 • Quản lý tất cả các hoạt động bán hàng nhắm tới đối tượng là từ học sinh mẫu giáo đến phổ thông. 
 • Quản lý các hoạt động bán hàng, quy trình, và phát triển mạng lưới khách hàng 
 • Quản lý tất cả các quy trình và phản hồi giá thầu công khai của RFP / RFI
 • Phát triển chiến lược tiếp cận thị trường dựa trên giải pháp điện toán đám mây dành cho Saas ERP 
 • Chuẩn bị cho vòng gọi vốn Series A với các nhà đầu tư tiềm năng và các quỹ đầu tư mạo hiểm 
SMARTETOOLS INC | ERP - HR & Financial SaaS – Start-Up
Giám đốc cao cấp bộ phận Sales & Marketing
 • Quản lý tất cả các hoạt động sales and marketing nhắm tới đối tượng từ học sinh mẫu giáo đến phổ thông và giáo dục đại học
 • Quản lý tất cả các quy trình và phản hồi giá thầu công khai của RFP / RFI | Phía Tây nước Mỹ
 • Developed expertise in financial and human resource management knowledge in education.
 • Quản lý và phát triển tất cả tài liệu marketing, phát triển trang web và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 
EDUCATION:
M.A. | UNIVERSITY OF TEXAS, DALLAS
· Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiện và kinh tế
· Khóa học liên quan: Phát triển đối tác
B.A. | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
· Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh 
· Khóa học khác: Kế toán và Kinh tế