Park Jong Hyun

Managing Partner

Ông Park tham gia Dragon Holdings với vai trò là Mangaging Partner. Ông chịu trách nhiệm về mảng phát triển kinh doanh cho đối tác là doanh nghiệp Hàn Quốc và phát triển quan hệ nhà đầu tư cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam. 

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Ông Park đã làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh của ngành công nghiệp dịch vụ tài chính và nhiều ngành khác trong hơn ba thập kỷ tại Hàn Quốc và Việt Nam. Với nền tảng kinh nghiệm của mình sau khi làm việc cho các tổ chức lớn của Hàn Quốc như KB Bank và Samsung, ông Park đã giúp cho Dragon Holdings mở rộng mạng lưới khách hàng là các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và phát triển nguồn vốn của nhà đàu tư Hàn Quốc sang Việt Nam. Ngoài ra, ông Park có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt cùng các kỹ năng để phục vụ công việc.

HỌC VẤN

Ông Park tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Dankook, Hàn Quốc, một trong những đại học hàng đầu tại Hàn Quốc.