Ông Đàm Nhân Đức

Managing Partner

Ông Đức tham gia Dragon Holdings với vai trò là Managing Partner – Ông phụ trách Hội đồng Đầu tư chiến lược và mảng tư vấn chiến lược, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp tại Dragon Holdings.

Ông Đức là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính ngân hàng. Ông Đức có gần 20 năm công tác tại các định chế lớn trong nước và quốc tế như cán bộ dự án của Ngân hàng thế giới, UNDP, KPMG. Ông là thành viên chính tham gia cùng Mc Kinsey xây dựng và triển khai chiến lược cho chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Ngoài ra, Ông còn là một học giả có nhiều bài viết phân tích chuyên sâu về chiến lược doanh nghiệp, xu hướng và triển vọng thị trường, các vấn đề nóng đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Ông thường xuyên được mời làm diễn giả tại các diễn đàn trong nước và khu vực do các tổ chức uy tín tổ chức như Ngân hàng Nhà nước, IDG và ASEAN Banker.

 Một số kinh nghiệm tiêu biểu:

-      Giám đốc Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Nam Hà Nội và Duyên hải miền Trung - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

-      Giám đốc Trung tâm Phân tích và Quản trị chiến lược – Ngân hàng Techcombank

-      Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Phát triển, Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Học vấn: Ông Đức tốt nghiệp Thạc sỹ - ĐHQG Singapore và đã tham gia nhiều khóa học nâng cao dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo của Viện Chuyển giao Công nghệ Tài chính tại Luxembourg và Đại học Harvard Hoa Kỳ. Hiện nay, Ông đang là nghiên cứu sinh của Đại học Paris Dauphine Pháp.