Tiến Sĩ Michel Simioni

Managing Partner

Tiến Sĩ Michel Simioni tham gia Dragon Holdings Group với vai trò là Mangaging Partner. Ông phụ trách bộ phận nghiên cứu và phân tích ngành cho Dragon Holdings Group. Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và kinh tế lượng tại Châu Âu. Với nhiều năm nghiên cứu về ngành nông nghiệp, đặc biệt là những lợi ích kinh tế của nông nghiệp Việt Nam, ông đảm nhận việc tư vấn đầu tư và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp. Ông đã đạt được học vị Tiến Sĩ ngành kinh tế tại đại học Toulouse, Pháp.

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm làm việc:

 • Chuyên viên nghiên cứu cao cấp, Viện nghiên cứu nông học quốc gia, Montpellier, Pháp
 • Chuyên viên nghiên cứu,  Asia CIAT, Hà Nội, Việt Nam
 • Chuyên viên nghiên cứu cao cấp, INRA-MOISA, Montpellier
 • Giám đốc chương trình thạc sĩ Thương Mại và Kinh Tế, French University Pole, French University Pole, Vietnam National University, HCMC, and TSE, Toulouse
 • Chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại TSE, INRA-GREMAQ, Toulouse
 • Trưởng nhóm nghiên cứu ESR tại INRA, Toulouse
 • Chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại INRA
 • Chuyên viên nghiên cứu, hợp tác với IDEI, Toulouse 
 • Chuyên viên nghiên cứu tại INRA, Toulouse 
 • Chuyên viên nghiên cứu tại INSEE-CREST, Paris
 • Chuyên viên nghiên cứu tại Humboldt University, Berlin, Germany

Kinh nghiệm giảng dạy:

 • Giáo sư thỉnh giảng tại đại học tài nguyên và môi trường, Hà Nội, Việt Nam
 • Giáo sư thỉnh giảng tại đại học kinh tế luật, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Giáo sư tại INSEE-ENSAI, Rennes