Ông Cao Sỹ Kiêm

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị độc lập 

Ông Cao Sỹ Kiêm tham gia Dragon Holdings với vai trò là cố vấn cho HĐQT. Trong đó ông hoạt động như là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Ông tư vấn cho hội động quản trị của Dragon Holdings hoạch định chiến lược phát triển trong các mảng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và Đầu tư chiến lược. Ông cũng giúp cho HĐQT tham gia quản lý hội đồng đầu tư vốn cũng như hội đồng quản lý đầu tư của Dragon Holdings. Ông đã từng là thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 1989-1997, trong nhiệm kỳ của mình ông đã giúp ổn định kinh tế vĩ mô đất nước, quản lý hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền vững và lành mạnh. Ngoài ra ông từng giữ chức vụ chủ tịch hội Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam, đồng thời là thành viên Hội Đồng Tư Vấn chính sách tiền tệ quốc gia. Sau khi thôi giữ chức vụ Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, ông tiếp tục làm việc với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á. Với những kinh nghiệm sâu sắc đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, ông sẽ giúp cho Dragon Holdings phát triển bền vững và mạnh mẽ theo đúng chiến lược đã hoạch định. Đặc biệt ông sẽ đem kinh nghiệm và chuyên môn của mình về ngành ngân hàng và tài chính để để thúc đẩy phát triển đơn vị thành viên của Dragon Holdings là Viện đào tạo ứng dụng tài chính ngân hàng Dragon Holdings – Dragon Holdings BF Institute phát triển và trở thành một trong những viện đào tạo ứng dụng nghiệp vụ tài chính ngân hàng theo hướng ứng dụng và thực hành nghiệp vụ hàng đầu Việt Nam, được khu vực và quốc tế công nhận. Và Viện sẽ trở thành tổ chức uy tín cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ ứng dụng tài chính ngân hàng cho hệ thống các ngân hàng thương mại của Việt Nam và quốc tế đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.