Bà Lưu Thị Thúy

Managing Partner

Bà Thúy tham gia Dragon Holdings với vai trò Managing Partner - Phụ trách mảng dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp và gọi vốn quốc tế. Bà Thúy có mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với nhiều thương vụ mua bán sáp nhập và gọi vốn nợ được bà tư vấn thành công  có tổng trị giá lên tới 700 triệu đô la

Một số kinh nghiệm tiêu biểu:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

+ Khối Ngân hàng Đầu

- Giám đốc tư vấn nghiệp vụ vốn cổ phần và vốn nợ

- Giám đốc phát triển sản phẩm

+ Khối Nguồn vốn:

- Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính cao cấp

+ Khối tài chính:

- Chuyên viên phân tích doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đầu vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam – PVFC Invest

- Chuyên viên tư vấn đầu tư

KPMG Limited – Khối Ngân Hàng

- Kiểm toán viên - Dịch vụ Kiểm toán cho khối Ngân hàng

Học vấn: Bà Thúy tốt nghiệp loại giỏi – Khoa Tài chính Ngân Hàng- Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bà Thúy có chứng chỉ phân tích tài chính quốc tế CFA từ 2012.