Thứ bảy, 03 Tháng 2 2018 11:21

Dragon Holdings thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

THÔNG BÁO

V/v: thay đổi nhân sự chủ chốt công ty

Kính gửi Quý nhà Đầu tư

Dragon Holdings xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn tới Quý Nhà đầu tư  và Quý Khách hàng đã tin tưởng và hợp tác để Dragon Holdings có thể đạt được những thành tựu trong thời gian qua!

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo 

Hội quản trị của Dragon Holdings bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ tài chính Dragon Holdings kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Trân Trọng thông báo/

0001