Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp

Với vai trò là đơn vị tư vấn M&A hàng đầu Việt Nam và thấu hiểu thị trường ASEAN cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng những chuyên gia hàng đầu có bề dầy kinh nghiệm về chiến lược kinh doanh và tài chính tại Dragon Holdings sẽ cung cấp cho khách hàng những kết quả tốt nhất để phục vụ nhu cầu tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thoái vốn bằng những sản phẩm:

  •  Tư vấn cho bên mua hoặc bên bán
  •  Mua bán & sáp nhập
  •  Thâu tóm
  •  Liên doanh
  •  Thoái vốn
  •  Dùng đòn bẩy mua doanh nghiệp

Sản phẩm mẫu

Dragon Holdings đã tư vấn cho những doanh nghiệp hàng đấu thực hiện M&A thành công.  

muaban xacnhap sp