Ông Đinh Xuân Toàn

Trưởng bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp

Ông Toàn có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính và quản lý tại Delloite và PVFC. Ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp thuộc ngành bán lẻ, chế biến lương thực, đồ uống, năng lượng và khoáng sản Ông Toàn đã tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường ARU, England và tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội và hiện Ông là CFA level II.