Nguyễn Thuỳ Dung

Chuyên viên thẩm định

Bà Dung có kinh nghiệm trong việc phân tích, tư vấn, lập kế hoạch, triển khai dự án, nghiên cứu thị truờng, xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác thẩm định giá, ngoài ra bà cũng có kinh nghiệm thẩm định bất động sản Bà Dung hiện là thạc sỹ tài chính ngân hàng sau khi hoàn thành cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch.