Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Bà Hương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá và nghiệp vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp. Bà có kinh nghiệm xác định giá trị tài sản là Bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản, ngoài ra Bà có kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu xây dựng dữ liệu nghành làm cớ sở nghiên cứu và phân tích biến động của thị trường, đánh giá các chỉ số đầu tư cổ phiếu.
Bà Hương là cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.