Bùi Đặng Hồng Phúc

Chuyên viên thẩm định

Ông Phúc tốt nghiệp chuyền ngành Tài chính – Ngân hàng.
Tham gia cùng Dragon Holdings, ông Phúc phụ trách xây dựng và phân tích các mô hình tài chính phục vụ công tác thẩm định giá, lập báo cáo phân tích biến động của thị trường Bất động sản. Ông có kinh nghiệm thẩm định bất động sản và thẩm định giá trị doanh nghiệp.
Ông Phúc hiện là Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng - Đại Học Hà Nội