Ông Nguyễn Vũ Thắng

Managing Partner

Tham gia cùng Dragon Holdings với vai trò Managing Partner , Ông Thắng phụ trách quản lý mảng dịch vụ tài chính  và nguồn vốn tại Dragon Holdings

Đồng thời Ông Thắng là Tổng Giám Đốc công ty Quản lý Tài chính Dragon Holdings.

Ông Thắng là chuyên gia tài chính có nhiều năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực đầu tư và quản lý nguồn vốn, Ông Thắng đã thực hiện nhiều thương vụ đầu tư, mua bán sáp nhập và cổ phần hóa các doanh nghiệp trong ngành dầu khí như PVD, PVFC. Ông Thắng đã tham gia quản lý danh mục đầu tư của PVFCI có giá trị hơn 500 tỷ đồng.

Một số kinh nghiệm tiêu biểu:

- Ông đã giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm khách hàng ưu tiên của Công ty Chứng khoán Maritime

- Ông Thắng đã từng là Trưởng Phòng Đầu tư Chứng từ có giá của Công ty Cổ phần đầu tư và Tư vấn tài chính  Dầu khí việt nam (PVFC invest) 

Học vấn: Ông Thắng tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại – Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội