Ông Đinh Mạnh Hà

Managing Partner

Ông Hà tham gia Dragon Holdings với vai trò Managing Partner – Ông phụ trách mảng xác định giá trị doanh nghiệp cho các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp, gọi vốn nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Hà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính đầu tư và phân tích định giá doanh nghiệp. Ông Hà cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thu xếp vốn cổ phần và trái phiếu trong lĩnh vực khoáng sản, bất động sản và năng lượng.

Một số kinh nghiệm tiêu biểu:

- Trưởng phòng thẩm định giá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- Ban tư vấn tài chính  Công ty Cổ phần đầu tư và Tư vấn tài chính  Dầu khí việt nam (PVFC invest)

Học vấn: Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Ông Hà có chứng chỉ phân tích tài chính quốc tế CFA level I.